Герб

Администрация городского поселения
Петра Дубрава
муниципального района Волжский
Самарской области

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ приглашает на военную службу по контракту мужчин от 18 до 59 лет

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 приглашает на военную службу по контракту  мужчин от 18 до 59 лет, в том числе граждан:  Республик УЗБЕКИСТАНА, КЫРГИЗСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА.

Денежное довольствие   составляет от 204 тысячи рублей ежемесячно. Единовременная выплата при заключении контракта  195 тысяч рублей, получение бессрочного вида на жительства (ВНЖ),без получения разрешения на временное проживание (РВП) для заключивших контракт на срок от 1 года для членов его семьи (жена, дети, родители, в том числе приемные).

По возникающим вопросам обращаться:

г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 167 А, понедельник – четверг 08:00–17:00, перерыв 12:00–12:45; пятница 08:00–15:45, перерыв 12:00–12:45 тел.8(846) 200-10-09   8(846) 200-10-08 (Владимир Александрович) 

КОМИССАРИАТИ ҲАРБИИ НОҲИЯИ ВОЛГА ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД

 тибқи шартнома мардони аз 18 то 59 соларо ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунад,  аз ҷумла шаҳрвандон: Ҷумҳуриҳои УЗБЕКИСТОН, ҚИРҒИЗИСТОН, ТОҶИКИСТОН.

Таъминоти пулӣ ҳар моҳ аз 204 ҳазор рублро ташкил медиҳад. Пардохти яквақта ҳангоми бастани шартнома 195 ҳазор рубл, гирифтани иҷозатномаи бемуҳлати истиқомат (ВНЖ),бе гирифтани иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ (РВП) барои онҳое, ки барои аъзои оилаи ӯ (зан, фарзандон, волидон, аз ҷумла фарзандхондкунандагон) шартномаи 1 сола бастаанд.

Оид ба масъалаҳои пайдошуда муроҷиат кунед:

Шаҳри Самара, кӯчаи Ново-Вокзал, хонаи 167 а, душанбе-панҷшанбе 08: 00-17: 00, танаффус 12: 00-12: 45; ҷумъа 08: 00-15: 45, танаффус 12: 00-12: 45бадан. 8(846) 200-10-09 8(846) 200-10-08

(Владимир Александрович)

VOLGA TUMANI HARBIY KOMISSARLIGI SAMAR VILOYATI

 18 yoshdan 59 yoshgacha bolgan erkaklarni shartnoma asosida harbiy xizmatga taklif qiladi,

 shu jumladan fuqarolar: O’zbekiston Respublikalari, Qirg’iziston, Tojikiston.

Pul ta’minoti oyiga 204 ming rubldan. Shartnoma tuzilganda bir martalik to’lov 195 ming rubl, uning oila a’zolari (xotini,bolalari, ota-onalari, shu jumladan asrab oluvchilar) uchun 1 yil muddatga shartnoma tuzganlar uchun vaqtincha yashash uchun ruxsat olmasdan (yashash uchun ruxsatnomasiz) yashash uchun muddatsiz tur (yashash uchun ruxsatnoma) olish.

Rivojlanayotgan masalalar bo’yicha murojaat qiling:

samara, st. Novo-Vokzalnaya, 167 a, dushanba – payshanba 08: 00-17: 00, tanaffus 12: 00-12: 45; juma 08:00-15:45, tanaffus 12: 00-12: 45

telefon 8(846) 200-10-09 8(846) 200-10-08 (Vladimir Aleksandrovich) 

ВОЛГА РАЙОНУНУН АСКЕР КОМИССАРИАТЫ САМАРА ОБЛУСУНУН

 18 жаштан 59 жашка чейинки эркектерди келишимдик аскердик кызматка чакырат,

 анын ичинде: Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан еспубликаларынын жарандары. Акчалай үлүш ай сайын 204 миң рублдан башталат. Контракт түзгөндө бир жолку төлөм 195 миң рубль, 1 жылдык мөөнөткө келишим түзгөндөр үчүн (аялы,балдары, ата-энеси, анын ичинде багып алгандар) үчүн 1 жылдык мөөнөткө убактылуу жашоого уруксат албастан, жашап турууга мөөнөтсүз уруксат (жашап турууга уруксат) алуу.

Келип чыккан маселелер боюнча кайрылууга:

Самара шаары, Ново-Вокзальная көчөсү, 167 а, Дүйшөмбү-бейшемби 08: 00-17: 00, тыныгуу 12:00-12:45; Жума 08: 00-15:45, тыныгуу

12:00-12: 45 түрү. 8(846) 200-10-09 8(846) 200-10-08 08

(Владимир Александрович)